Groen Platform Heiloo

Welkom bij Groen Platform Heiloo!

 

Heiloo is een prachtige groene gemeente. Groen Platform Heiloo wil er met heel veel liefde en passie voor zorgen dat dit zo blijft.

Zodat ook onze kinderen en hun kinderen in net zo'n mooi, of misschien wel mooier dorp kunnen wonen als wij. 

 

Helaas zijn natuur- en milieu heel kwetsbaar en helaas hebben natuur - en milieu geen eigen stem.

Groen Platform Heiloo wel!   

 

Door samen te werken met andere natuur- en milieuorganisaties en de gemeenten, te signaleren, te adviseren, te melden en  -desnoods als het niet anders kan-  bezwaar aan te tekenen wil Groen Platform Heiloo actief bijdragen aan een beter leefmilieu en een gezonde groene omgeving voor mensen, flora en fauna.