Meldpunt

 

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wetten zijn vervallen.

De Wet Natuurbescherming beschermt dieren en planten die in het wild voorkomen en verbiedt het toebrengen van schade aan beschermde dieren- en plantensoorten.

Overtredingen van de Wet Natuurbescherming kunt u melden bij de Provincie NH en, indien er spoed bij is, bij de Politie.

Wanneer u overtreding van de Wet Natuurbescherming vermoedt, of verwacht dat er mogelijk een overtreding gaat plaatsvinden, kunt u dit ook melden bij Groen Platform Heiloo via onderstaand formulier. Veel schade en/of verstoring kan vermeden worden als tijdig de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen.