Ecologische zones Boekelermeer Zuid 2017

In mei 2017 heeft Groen Platform Heiloo een bezoek gebracht aan de ecologische zones in de Boekelermeer Zuid.
 
Zowel aan de west als aan de oostkant van de Boekelermeer Zuid is een ecologische zone. De bedoeling van ecologische zones is het verbinden van verschillende gebieden (habitats) zodat de leefruimte en de overlevingskansen van bepaalde soorten (populaties) vergroot worden. Door het voorkomen van isolatie is inteelt te voorkomen en wordt de biodiversiteit bevorderd. 
 
In de Boekelermeer Zuid blijken de ecologische zones niet alleen volkomen geïsoleerd te liggen - er zijn geen natuurlijke verbindingen tussen beide zones- , ze blijken ook slecht te worden onderhouden.
Zo vereist de beschermde rugstreeppad die in dit gebied aanwezig is, ondiepe, heldere poelen die snel opwarmen met kale, zanderige oevers. Alle oevers bleken zwaar begroeid en veel te veel drab en wier te bevatten.
Er werden in tegenstelling tot in 2016 dan ook geen jonge rugstreeppadden meer aangetroffen.
 
Begin 2018 zal Groen Platform Heiloo met de gemeente Heiloo in contact treden om de poelen te verbeteren vóór het paarseizoen van de rugstreeppad.
 
 
 

Terug