Ecologische zones Boekelermeer Zuid 2018 (1)

Voorafgaand aan de paddentrek en de komst van de oeverzwaluwen heeft Groen Platform Heiloo in maart 2018  een bezoek gebracht aan de ecologische zones in de Boekelermeer Zuid.
 
Zowel aan de west als aan de oostkant van de Boekelermeer Zuid is een ecologische zone. De bedoeling van ecologische zones is het verbinden van verschillende gebieden (habitats), zodat de leefruimte en daarmee  de overlevingskansen van bepaalde soorten (populaties) vergroot worden. Door het voorkomen van isolatie is inteelt en op termijn uitsterven te voorkomen. Ecologische zones zijn dan ook van groot belang voor de biodiversiteit.  
 
In de Boekelermeer Zuid blijken de ecologische zones nog steeds volkomen geïsoleerd te liggen. Er zijn geen natuurlijke verbindingen tussen beide zones.
 
De zones bleken recent opgeknapt. Vóór de komst van de oeverzwaluwen zijn de zandheuvels afgegraven. Ook bleken de poelen vóór de trek van de rugstreeppad geschoond en ontdaan van de oevervegetatie. De beschermde rugstreeppad vraagt namelijke ondiepe, heldere poelen die snel opwarmen met kale, zanderige oevers.
 
Binnenkort zal Groen Platform Heiloo gaan kijken hoe de oeverzwaluwen en rugstreeppadden gedijen.
 

Terug