Vissterfte Ypestein

Op 1 oktober 2017 heeft Groen Platform Heiloo bij de gemeente Heiloo melding gemaakt van een groot aantal dode vissen in Ypestein nadat HHNK het riet in vijvers en sloten in deze wijk had verwijderd. Omdat het riet niet werd geknipt zoals voorheen, maar met een verticaal werkende vork uit de grond is getrokken, is er veel modder en afval in het water achtergebleven en is oeverbescherming beschadigd. Door verstoring en zuurstofgebrek zijn veel vissen gedood. 
 
Oeverbescherming is van groot belang, niet alleen voor vissen, amfibien maar ook voor watervogels zoals de wilde eend. Het aantal wilde eenden neemt dramatisch af, mede door slecht slootkantbeheer.
 
Reactie van de gemeente Heiloo:
Om te besparen op schouw- en baggerwerkzaamheden heeft de gemeente Heiloo per 1 juni 2014 het onderhoud aan HHNK uitbesteed. Het blijkt dat de werkzaamheden door HHNK "slecht zijn uitgevoerd' en dat HHNK "een werkwijze hanteert waarin de gemeente zich niet kan vinden". De gemeente "gaat in overleg met HHNK om de kwaliteit van het onderhoud in de toekomst te verbeteren en om schade aan de oeverbescherming te voorkomen".
 

Terug